ارتباط با ما برای گرفتن اطلاعاتی

  • شماره تماس

    تماس جهت تعین وقت مشاوره 09126764459

  • آدرس ایمیل

    lawyer.nodehgan@gmail.com

  • آدرس

    استان البرز، کرج، گوهردشت، کوی اتحاد، روزبهانی، پلاک 68 طبقه اول

اعسار از پرداخت چک

اعسار از پرداخت چک

آیا میدانستید که خسارت تاخیر تادیه چک مشمول قانون خاص بوده و با صدور حکم اعسار و تقسیط ساقط نمی شود ؟

خسارت تاخیر تادیه وجه چک؛ مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط؛ محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط  نیز محاسبه می شود.اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط،محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود.