ارتباط با ما برای گرفتن اطلاعاتی

  • شماره تماس

    تماس جهت تعین وقت مشاوره 09126764459

  • آدرس ایمیل

    lawyer.nodehgan@gmail.com

  • آدرس

    استان البرز، کرج، گوهردشت، کوی اتحاد، روزبهانی، پلاک 68 طبقه اول

تاثیر درخواست تعدیل تقسیط مهریه در آزادی محکوم علیه

تاثیر درخواست تعدیل تقسیط مهریه در آزادی محکوم علیه

چنانچه زوج محکوم به پرداخت مهریه زوجه گردد و مهریه تقسیط شود سپس محکوم علیه به لحاظ عدم پردخت اقساط مهریه بازداشت شود چنانچه دادخواست تعدیل اقساط مهریه تنظیم و ارائه گردد تکلیف دادگاه صادر کننده رای در خصوص بازداشت نگه داشتن یا آزاد کردن مجموم علیه تا صدور حکم قطعی تعدیل اقساط مهریه چگونه خواهد بود؟

با توجه به اینکه اعسار و ایسار وضعیت اشخاص را از جهت دارا بودن اموال مشخص می نماید و دادگاه بدوی نیز طی برگزاری جلسه رسیدگی اعسار مجموم علیه را از پرداخت اقساط محکوم به احراز می نماید، لذا با توجه به روح حاکم بر قوانین حقوقی مبنی بر خلاف اصل بودن بازداشت اشخاص در موضوعات حقوقی و قانون منع بازداشت اشخاص در موضوعات حقوقی و فانون منع بازداشت اشخاص به نظر می رسد ادامه بازداشت محکوم علیه تا صدور حکم قطعی یا قطعی شدن رای اصداری فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا دادگاه باید با رعایت مقرارت تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به آزادی مجموم علیه اتخاذ تصمیم نماید.