ارتباط با ما برای گرفتن اطلاعاتی

  • شماره تماس

    تماس جهت تعین وقت مشاوره 09126764459

  • آدرس ایمیل

    lawyer.nodehgan@gmail.com

  • آدرس

    استان البرز، کرج، گوهردشت، کوی اتحاد، روزبهانی، پلاک 68 طبقه اول

نحوه اقامه دعوی طلاق در صورت اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه

نحوه اقامه دعوی طلاق در صورت اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه

در خصوص مفاد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح یا اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه طی سند رسمی جداگانه، چنانچه زوجه خواستار طلاق باشد اساساً شکل دادخواست از حیث خواهان و خوانده چگونه باید باشد؟

با توجه به این که متقاضی طلاق، زوجه می باشد، هرچند وکالت مطلق در طلاق نیز داشته باشد خواهان چنین دعوایی، زوجه خواهد بود. به خصوص این که چنان چه جز این ترتیب مقرر شود زوج در هر موقعیتی خواهد توانست به عنوان خواهان پرونده دعوی را مسترد کند که منطقی و قانونی نخواهد بود. ضمناً با توجه به قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه مبادرت به صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق می نماید. بدیهی است در زمان طرح دعوی، خواسته دعوی نیز باید به همین ترتیب و به همین عنوان مطرح شود.