حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟

✅حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟

مفهوم حضانت در عرف به معنای سرپرستی و نگهداری کودک توسط والدین است و در قانون مدنی نیز حق و تکلیف است که قانونگذار بر عهده والدین گذاشته است. یکی از مسائل مطرح شده در جامعه که قانونگذار هم صریحا به آن اشاره کرده موضوع حضانت فرزند پس از فوت پدر است.

از جمله موضوعات مطرح شده در رابطه با حضانت، حضانت فرزندان پس از فوت پدر است. در قانون مدنی به این مسئله مهم اشاره شده است. بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

با استناد به این که در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ذکر شده است نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. پس حضانت هم حق پدر و مادر است و هم تکلیفی است که به لحاظ قانونی بر عهده آنان قرار گرفته است و در صورتی که پدر کودک فوت کند، حضانت او بر عهده مادر است؛ بنابراین و با استناد به دو ماده فوق الذکر حتی اگر پدر برای فرزندش قیم تعیین کرده باشد، باز هم پس فوت او حضانت کودک یعنی نگهداری از وی با مادر او است. در نتیجه شخص دیگری غیر از مادر صلاحیت بر عهده گرفتن حضانت کودک را ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا