حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟

✅حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟

مختصر و خلاصه اگر بخواهیم بعد از فوت پدر، حضانت کودکان به مادر واگذار می‌شود؛ حتی اگر پدر قیم تعیین کرده باشد. این اصل از قوانین مدنی مشخص است و مسئله مهمی در جامعه محسوب می‌شود.

✅حضانت فرزندان بعد از فوت پدر بر عهده کیست؟ ادامه مطلب »